REUNIÓN DE PADRES

El próximo día miércoles 10 de octubre a las 19.00 horas, se convoca reunión de tutores de la ESO con los padres/madres/tutores.

 

El pròxim dia dimecres 10 d’octubre a les 19.00 hores, es convoca reunió de tutors de l’ESO amb els pares/mares/tutors.