OBJECTES PERDUTS

OBJECTES PERDUTS:

RECORDEM QUE EN CONSERGERIA HI HA OBJECTES PERDUTS. EL DIA 2 DE JUNY TOTS AQUELLS OBJECTES QUE NO HAGEN ESTAT RECLAMATS ES DONARAN A UNA ONG.

EQUIP DIRECTIU

OBJETOS PERDIDOS:

RECORDAMOS QUE EN CONSERJERÍA HAY OBJETOS PERDIDOS.

EL DÍA 2 DE JUNIO TODOS AQUELLOS OBJETOS QUE NO HAYAN SIDO RECLAMADOS SE DONARÁN A UNA ONG.

EQUIPO DIRECTIVO