ESO

1º ESO

2 grupos línea PIP. Las asignaturas que se imparten son:

Comunes:

1. Valencià: Llengua i literatura                                    2. Castellà: Llengua i literatura
Valenciano: Lengua y literatura                                   Castellano: Lengua y literatura

3. Matemàtiques/Matemáticas                                    4. Tecnologies/Tecnologías

5. Llengua Estrangera I/Lengua Extranjera I           6. Ciències de la Naturalesa
Anglés / Inglés                                                                 Ciencias de la Naturaleza

7. Educació Plàstica i Visual                                         8 .Ciències Socials, Geografia i Història
Educación Plástica y Visual                                          Ciencias Sociales, Geografía e Historia

9. Educació Física/Educación Física

Optativas (solo se cursa una de ellas)

Segona Llengua Estrangera: Francés/Segunda Lengua Extranjera: Francés

Informàtica en Anglès/Inglés

Informática en  Castellà/Castellano

Comunicació audiovisual/Comunicación audiovisual

Anglés Pràctic/Inglés Práctico

 

Religió/Religión  ó Atenció educativa/Atención educativa

 

 

 

2º ESO

3 grupos línea PIP. Las asignaturas que se imparten son:

Comunes:

1. Valencià: Llengua i literatura                                                     2. Castellà: Llengua i literatura
Valenciano: Lengua y literatura                                                    Castellano: Lengua y literatura

3. Matemàtiques/Matemáticas                                                     4. Música

5. Llengua Estrangera I/Lengua Extranjera I                            6. Ciències de la Naturalesa
Anglés / Inglés                                                                                  Ciencias de la Naturaleza

7. Educació per a la ciutadania i els drets humans                   8 .Ciències Socials, Geografia i Història
Educación para la ciudadanía y los derechos humanos          Ciencias Sociales, Geografía e Historia

9. Educació Física/Educación Física

Optativas (solo se cursa una de ellas)

Segona Llengua Estrangera: Francés /Segunda Lengua Extranjera: Francés

Informàtica/Informática

Taller de Tecnologies/Taller de Tecnologías

 

 

Religió/Religión  ó Atenció educativa/Atención educativa

 

 

3º ESO

3 grupos línea PIP. Las asignaturas que se imparten son:

Comunes:

1. Valencià: Llengua i literatura                                                     2. Castellà: Llengua i literatura
Valenciano: Lengua y literatura                                                    Castellano: Lengua y literatura

3. Matemàtiques/Matemáticas                                                      4. Música

5. Llengua Estrangera I/Lengua Extranjera I                            6. Biologia i Geologia
Anglés / Inglés                                                                                  Biología y Geología

7. Física i Química                                                                           8 .Ciències Socials, Geografia i Història
Física y Química                                                                              Ciencias Sociales, Geografía e Historia

9. Educació Física/Educación Física                                          10. Educació Plàstica i Visual/ Educación Plástica y Visual

11. Tecnologies/ Tecnologías

Optativas (solo se cursa una de ellas)

Segona Llengua Estrangera: Francés /Segunda Lengua Extranjera: Francés
Informàtica /Informática

Orientació i iniciació professional/Orientación e Iniciación profesional

Cultura Clàssica /Cultura Clásica

Dramatització-Teatre/Dramatización-Teatro

Educació Mediambiental /Educación medioambiental

 

 

Religió/Religión  ó Atenció educativa/Atención educativa