ELECCIONS CONSELL ESCOLAR / ELECCIONES CONSEJO ESCOLAR

El pròxim 23 de novembre es celebraran de nou eleccions a Consell Escolar del Centre.

El Consell Escolar és un Òrgan de Govern en el qual estan representats tots els sectors de la comunitat educativa: professorat, pares/mares i administració local i en el qual es prenen decisions segons atribucions d’aquest.
En el tauler d’anuncis es troba el cens electoral de pares/mares per a la seua consulta, la normativa i el calendari del procés.
Les persones interessades a participar com a candidats/es al Consell Escolar podran arreplegar i presentar la seua candidatura en Direcció fins al 6 de novembre.

La pàgina web oficial amb tota la informació la teniu AÇÍ

La composició, organització i funcions del Consell Escolar apareixen al CAPITOL III DEL SEGÜENT DOGV

US CONVIDEM A TOTS I TOTES A PARTICIPAR EN AQUEST PROCÉS TAN IMPORTANT PER AL NOSTRE CENTRE

——————————————————————————————————

El próximo 23 de noviembre se celebrarán de nuevo elecciones al Consejo Escolar del Centro.

El Consejo Escolar es un Órgano de Gobierno en el que están representados todos los sectores de la comunidad educativa: profesorado, padres/madres y administración local y en el que se toman decisiones según atribuciones del mismo.
En el tablón de anuncios se encuentra el censo electoral de padres/madres para su consulta, así como la normativa y calendario del proceso.
Las personas interesadas en participar como candidatos/as al Consejo Escolar podrán recoger y presentar su candidatura en Dirección hasta el 6 de Noviembre.

La página web oficial con toda la información la tenéis AQUÍ

La composición, organización y funciones del consejo escolar aparecen en el CAPÍTULO III del siguiente DOGV

OS INVITAMOS A TODOS Y TODAS A PARTICIPAR EN ESTE PROCESO TAN IMPORTANTE PARA NUESTRO CENTRO