CONVOCATÒRIES AJUDES MENJADOR I TRANSPORT 2018-2019

AVÍS ALS CENTRES: CONVOCATÒRIES AJUDES MENJADOR I TRANSPORT 2018-2019

Des de la Direcció General de Centres i Personal Docent s’informa de la publicació en el DOGV de hui (núm. 8313 / 08.06.2018), de les Resolucions d’Ajudes de Menjador i Transport Escolar per al curs 2018-2019.

Aquestes Resolucions es poden trobar a la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, junt amb la informació relativa a les mateixes, accedint mitjançant l’enllaç: http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/comedor/transporte

AVISO A LOS CENTROS: CONVOCATORIAS AYUDAS COMEDOR Y TRANSPORTE 2018-2019

Desde la Dirección General de Centros y Personal Docente se informa de la publicación en el DOGV de hoy (núm. 8313 / 08.06.2018), de las Resoluciones de Ayudas de Comedor y Transporte Escolar para el curso 2018-2019.

Estas Resoluciones se pueden encontrar en la página web de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, junto a la información relativa a las mismas, accediendo mediante el enlace: http://www.ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/comedor/transporte